Magdalena Jackowska
Kancelaria Radcy Prawnego


Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym,
przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Zobacz więcej

O KANCELARII


Kancelaria działa na podstawie wpisu radcy prawnego Magdaleny Jackowskiej na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 1 lutego 1995 r.
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym, przedsiębiorcom
oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Celem działania Kancelarii jest pomoc
w znajdowaniu najbardziej korzystnych rozwiązań w sprawach przedstawianych przez Klientów. Cel powyższy Kancelaria realizuje uwzględniając indywidualne potrzeby każdego Klienta, mając przede wszystkim na uwadze ochronę prawną jego interesów.
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16, we wtorek od 9 do 18. Istnieje możliwość spotkania w innych godzinach ustalonych indywidualnie z Klientem.

Więcej

Usługi
Kancelaria specjalizuje się w:

obsłudze prawnej przedsiębiorców
windykacji należności
sprawach gospodarczych
sprawach z zakresu prawa spółek handlowych
sprawach z zakresu prawa bankowego
sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym budowlanych i gospodarki nieruchomościami
sprawach z zakresu prawa spółdzielczego i własności lokali, w tym dotyczących eksmisji z lokali
sprawach pracowniczych
dochodzeniu odszkodowań
obsłudze prawnej osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, w tym w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych
oraz w sprawach spadkowych

Zakres obsługi prawnej prowadzonej przez Kancelarię obejmuje:

udzielanie porad i konsultacji prawnych
sporządzanie opinii prawnych
sporządzanie i opiniowanie umów
sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowym i administracyjnym
występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika i obrońcy
udział w mediacjach i negocjacjach

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem jako:

wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku stałych umów lub za prowadzenie sprawy
wynagrodzenie według stawki godzinowej
wynagrodzenie według indywidualnie uzgodnionych zasad
podstawę ustalania wynagrodzenia stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 507).

Kontakt


Powstańców Wielkopolskich 9A/11, 63-100 Śrem

+48 602 108 114